Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii:
c.e.s design Oy (tyypit.net -verkkokaupassa olevien tuotteiden ja palveluiden valmistaja, tuottaja, markkinoija ja myyjä)
Y-tunnus 2845470-9
Tyypit ® on c.e.s design Oy:n omistama rekisteröity tuotemerkki ja aputoiminimi.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta caroline (at) ces.fi

c.e.s design Oy / Tyypit ® on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.
Sinulla on lainmukainen mahdollisuus vaikuttaa kaikkien tietojesi käsittelyyn.

Jokainen tyypit.net -verkkokaupan asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity ja tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaidemme henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä.

Asiakkaana sinun on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääksesi tyypit.net -verkkokaupan palveluita.

c.e.s design Oy:n keräämät tiedot ovat ainoastaan käyttäjän itse antamia tietoja (joilla mahdollistetaan asiakkuuden hoito) sekä verkkokaupan käyttämisestä havainnoituja tietoja.
Yllämainittujen tietojen keräämisen mahdollistaa tietosuoja-asetuksessa määritelty ”oikeutettu etu” eli asiakkuuden (tai jäsenyyden tai työsuhteen) hoitamiseen tarkoitettu tietojen kerääminen.

c.e.s design Oy käyttää tietoja vain asiakkuuden hoitamiseen: tilausten toimitukseen, tilaukseen liittyvän tarpeellisen kommunikoinnin hoitamiseen ja mahdollisesti hyvin vähäiseen Tyypit ® -tuotteista markkinointitiedottamiseen (tiedottamiseen pyydetään jokaiselta asiakkaalta nimenomainen lupa).

Mitä tietoja kerätään?

Tyypit.net-verkkokaupassa asioivan asiakkaan itsensä antamat tai asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

* tunnistamistiedot, kuten nimi
* yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
* verkkokaupan käytöstä havainnoidut tiedot, kuten ostoshistoria (mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot), toimitustiedot (valittu toimitustapa ja toimitusosoite), mahdolliset tuotearvostelut, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot

Kaikkien tietojen pääasiallinen lähde on asiakas eli verkkokaupan käyttäjä itse.

Voit hallita tietojesi käyttöä ottamalla yhteyttä caroline (at) ces.fi (pyytää poistamaan tai päivittämään tietosi).

Mihin henkilötietoja käytetään?

Tietojasi käytetään

  • tilauksesi toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • tilauksiin liittyvän tarpeellisen kommunikaation hoitoon
  • asiakkuuden ylläpitämiseen (mahd. Tyypit ® -tuotteiden markkinointitiedottaminen)
  • tilastollisiin tarkoituksiin (myytävien tuotteiden ja varaston seuranta, verkkokaupan selaustiedot, lakisääteinen kirjanpito, jne.)

Tietoja käsitellään asiakkaan ja c.e.s design Oy:n väliseen tyypit.net-verkkokaupassa tapahtuvaan asiakassuhteeseen, verkkokaupan käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Kaikkiin asiakkaiden tietoihin on pääsy vain c.e.s design Oy:n omilla työntekijöillä, joita on tällä hetkellä 1 hlö.
Henkilökunta on kouluttautunut käyttämään tietoja turvallisesti ja luotettavasti.

c.e.s design Oy käyttää vain luotettuja sopimuskumppaneita (tilitoimisto, maksujen välitys).
Tietoa siirretään kolmannelle osapuolelle vain ja ainoastaan näiden ennaltamääriteltyjen luotettavien sopimuskumppaneiden ollessa kyseessä.
Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Asiakastietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys
c.e.s design Oy
Y-tunnus 2845470-9

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki c.e.s design Oy:n hallussa yllämainituista syistä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, muuttamiselta, tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

c.e.s design Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa.
Fyysiset tiedot (kuten tilausten toimitusta ja kirjanpitoa varten tulostetut verkkokaupan tilauslomakkeet) säilytetään lukitusti c.e.s design Oy:n hallinnassa olevissa tiloissa.
Tietojen käsittelyyn on oikeus ja mahdollisuus vain henkilökunnalla (1 hlö).

Väliaikaisesti ja hetkellisesti tiedot luovutetaan tilitoimiston haltuun kirjanpidon suorittamista varten – tilitoimistossa tiedoista vastaa kirjanpidosta vastuullinen kirjanpitäjä.
c.e.s design Oy on varmistanut tilitoimiston tietosuojakäytännön turvallisuuden keskustelemalla, havainnoimalla ja tilitoimiston kirjallisen vakuutuksen myötä.

Tyypit.net -verkkokauppa sijaitsee suomalaisen palveluntarjoajan (Cloudcity, www.cloudcity.fi) palvelimella Suomessa.
Konesalien kuten myös verkkokaupan järjestelmien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä c.e.s design Oy noudattaa hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedonkeräyksen minimointi ja kokonaisvaltainen huolellinen käsittelytapa.
Myös tietojen pseudonymisointia ja anonymisointia käytetään, jos se vain on tarkoitus säilyttäen mahdollista ja tarpeenmukaista.
(Pseudonymisoiminen = henkilötietojen käsitteleminen siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja; tällaiset lisätiedot tulee säilyttää erillään ja niihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu, esim. numerotunnisteiden käyttö).
Anonymisointi = tiedon käsittelyä niin, ettei yksittäinen henkilö ole kohtuullisin keinoin tunnistettavissa annettujen tietojen perusteella tai tietoja muihin tietoihin yhdistämällä.)

Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

c.e.s design Oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan täyttää.

Lisäksi joitain tietoja joudutaan säilyttämään kauemmin niiltä osin, kuin laki vaatii – esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteennäyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa kokonaan tyypit.net -verkkokaupan järjestelmistä, kun tietoa ei enää tarvita tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin (HUOM. ilman tunnistetietoja, kuten nimeä ja osoitetta, tilausta ei voida toimittaa).

Osalle tiedoista laki asettaa velvoitteen sen pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • kirjanpitolaki määrittelee kaikelle liiketoimintaan sen osalta liittyvälle tiedolle pidemmät säilytysajat (riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei)
  • tyypit.net -verkkokaupan järjestelmien lokitietoja kerätään ja säilytetään lain määrittelemällä tavalla, jotta c.e.s design Oy voi tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaille
  • riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia sinulla asiakkaana on?

Sinulla on oikeus:
* saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
* pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
* pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista / vastustaa henkilötietojen käsittelyä lain suomin mahdollisuuksin (ks. esim. yllämainitut kirjanpito- ym. poikkeukset)
* jos tietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa (esim. markkinointitiedotteiden vastaanottaminen).

Voit tehdä minkä tahansa yllä olevista ottamalla yhteyttä caroline (at) ces.fi
Koska asiakkaalla on oikeus poistaa vain omat henkilötietonsa, yllämainitut pyynnöt tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta c.e.s design Oy voi todentaa henkilöllisyytesi. Paras tapa todistaa henkilöllisyytesi on sopia aika voimassaolevan henkilötodistuksesi tarkastamiseksi.
Jos se ei ole mahdollista, tunnistautuminen tehdään tapauskohtaisesti – älä koskaan lähetä c.e.s design Oy:lle henkilötunnustasi tai esim. kuvaa henkilötodistuksestasi sähköpostitse!

Huomioi myös, että c.e.s design Oy / Tyypit ® ei koskaan pyydä sinulta tarkkoja henkilötietoja tai esim. tilitietojasi – jos näin tapahtuu, kyseessä on huijaus: ota välittömästi yhteyttä asian selvittämiseksi.

Jos c.e.s design Oy ei pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi (kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on oikeus tai mm. yllämainittuja lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi kirjanpitomateriaali) ilmoitamme sinulle asiasta.

Mikäli omien tietojesi käsittelyssä on mielestäsi puutteita ja huomioitavaa, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Voit vaikuttaa omien tietojesi käyttöön

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista.
c.e.s design Oy / Tyypit ® ei koskaan lähetä sinulle minkäänlaisia mainoksia, viestejä tai tarjouksia ilman, että ole antanut siihen nimenomaisesti luvan.

Mikäli olet tilauksen yhteydessä luonut oman asiakastilin, voit koska tahansa poistaa sen ja pyytää poistamaan omat tietosi soveltuvin osin laittamalla viestiä caroline (at) ces.fi.
Oman asiakastilin luominen EI ole pakollista tilauksen tekemiseksi eikä sitä vaadita sinulta missään vaiheessa.

Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta – ks. muutamia mainittuja esimerkkejä mm. kappaleessa ”Kuinka kauan tietoja säilytetään?”.

Mikäli saat jotakin muuta kuin omaan tilaukseesi liittyvää postia tyypit.net -verkkokaupasta etkä muista antaneesi siihen lupaa, ota välittömästi yhteys caroline (at) ces.fi.
Tarkistamme suostumuksesi ja varmistamme, ettei kyseessä ole tietoturvahyökkäys.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

c.e.s design Oy:n on luovutettava joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, mm.
* tilauksesi toimituksen takaamiseksi (Posti ja muut logistiikkatoimijat)
* tilauksesi maksun onnistumiseksi (tietosi välittyvät maksunvälittäjälle, VismaPay)

sekä

* lakisääteistä kirjanpitoa varten (tilitoimisto)
* varmuuskopiot kaupan järjestelmistä (Cloudcityn palvelimet)

c.e.s design Oy ei koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa tai markkinointipalvelujen ostamiseksi.
Kaikkia c.e.s design Oy:n hallussa olevia henkilötietoja käytetään vain tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Tilauksen maksaminen tapahtuu tämän verkkokaupan ulkopuolella, maksunvälittäjänä toimivan VismaPayn omalla palvelimella – kaikki maksun yhteydessä antamasi tiedot välittyvät vain maksunvälittäjälle, eivätkä ne näy tai tallennu missään vaiheessa tyypit.net-verkkokaupan järjestelmissä/järjestelmiin. Näin ollen c.e.s design Oy:n hallussa ei koskaan ole esim. luottokorttitietoja tai henkilötunnuksia.
Tilisiirrolla maksaminen on mahdollista vain ennakkoon, joten c.e.s design Oy:llä ei ole koskaan tarvetta henkilötunnusten keräämiseen.

Tarvittaessa c.e.s design Oy luovuttaa tietoja luonnollisesti myös viranomaisten pyynnöstä – informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Jos haluat kysyä lisää:

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä caroline (at) ces.fi.

Mahdollisten muutosten (esim. lainsäädännössä) johdosta c.e.s design Oy pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen ja muuttamiseen.
Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.